همونظور که قسمت چهار رو دیدید بث رو به بیمارستانی در آتلانتا برده بودند که معلوم نیست آنها هم مثل فرماندار نباشند

 

download

 

آیا ادوارد آدم خوبی است و مثل فرماندار نیست؟

 

آیا دان آدم خوبی است؟

 

من خودم فکر نمیکنم همچین آدم های باشند چون دکتره خیلی قیافش مظلومانه بود

 

ممنون که برای ما در این مورد نظرتان را بیان میکنید