اسپویل برای اون افرادی که قسمت 4 رو ندیدن

در آخر قسمت 4 دیدیم که بث داشت با قیچی به طرف دکتر میرفت تا بکشتش ولی یه چیزی دید …

|-: کارول :-|

که روی تخت اورژانس داشتن میاوردنش و همونجا بث نظرش عوض میشه و دیگه دست از کشتن و قل عام بر میداره (یه جوری داشت میرفت جلو انگار می خواید همه رو بکشه… :D)

خلاصه همه توی این سوال مونده بودن که : آیا واقعا کارول زخمی شده یا خودشو زده به بی هوشی؟

منظورم اینه که , این کاروله , درسته؟ کسی که یه روزه کل ترمینوس رو به فنا داد. همونی که گروه ریک رو نجات داد , چند هفته بعد از اینکه ریک از گروه انداختش بیرون دووم آورد

خوب به نظرتون چی میشه؟