کسانی که سریال فیر د واکینگ دد و وپیزودش را دنبال کرده اند حتما الکس را با نام اصلی چارلی بخاطر دارند. او به همراه جیک شخصیت های اصلی وپیزود فیر را تشکیل می دادند و در قسمت سوم فصل دو سریال فیر د واکینگ دد نیز هر دو حضور داشتند هر چند که جیک در وضعیت نامناسبی به سر می برد و تنها با تلاش الکس زنده مانده بود.

 

اما آیا این تمام چیزی بوده که قرار بوده در مورد سرنوشت الکس و جیک ببینیم یا دوباره آنها را ملاقات خواهیم کرد؟! آیا اصلا فیر د واکینگ دد به شخصیت الکس نیازمند است؟  آیا اگر قرار به بازگشت آنها باشد جیک را هم دوباره زنده می بینیم؟ شاید جیک مرده باشد و این انگیزه ی انتقام از اهالی کشتی به خصوص استرند را در الکس به وجود بیاورد. شاید هم وقتی که دوباره آنها را دیدیم جیک از بین برود. در هر صورت در این اتفاق استرند و اهالی ابیگل بی تقصیر نیستند و این اصلا برای الکس خوشایند نخواهد بود. اما شاید الکس به جای انتقام در زمانی ضروری به کمک خانواده ی ابیگل نشین آمده و از آنها انتقام نگیرد.

 

اما تصور کنید که الکس عصبانی باشد و بخواهد با وضعیت نابه سامانی که در حال حاضر مدیسون ترویس و خانواده شان دارند به آنها ضربه بزند. مثلا اگر او در دار و دسته ی دزدان دریایی جا گرفته باشد چه و یا در این موقعیت سر رسیده و به دشمنان خانواده ی فیر کمک کند؟!

 

الکس شخصیت جالبی دارد او در اوایل شیوع از آن دسته افراد آگاه است که می داند چه کار باید کرد و این شخصیت او را جذاب می کند. تلاش او برای نجات پسری نوجوان هم از دلایل دیگر جذاب شدن شخصیت الکس است. خیلی ها دوست دارند که نه تنها الکس بلکه جیک نیز بازگشته و بتواند زنده بماند اما نمی دانیم این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.

 

شاید همانطور که اشاره کردیم الکس نقش مثبتی برای اهالی کشتی ایفا کند و این امر موجب شود استرند نتواند در مقابل پیوستنش به آنها مقاومت کند. با اینحال خیلی ها علاقه مند هستند که او انتقام سختی حداقل از استرند بگیرد چرا که معتقدند اگر برای جیک اتفاقی بیافتد فقط بخاطر عدم کمک رسانی از طرف ابیگل نشینان است.

 

شما چه فکر می کنید؟