قطعا شما هم شاهد فرضیه هایی که میگفتند واکینگ دد با بریکینگ بد با هم مرتبط هستند بودید. این شایعه ها اون قدر جدی شد که کار به مصاحبه با ارون پاول کشید!(جسی پینکمن).از جسی پینکمن در یک مصاحبه  پرسیده شد که ایا این فرضیه واقعیت داره؟ و جسی پینکمن هم در جواب این رابطه را بسیار مسخره خواند و گفت که دنیای بریکینگ بد یک دنیای واقعی هستش ولی واکینگ دد کاملا غیر واقعیه!

ولی همچنان بعضی از افراد به این معتقد هستند که یک ارتباط خاصی بین این دو سریال که هر دو از یک استودیو هستند وجود دارد.

 

ویدیو ی مصاحبه با ارون پاول: