اگر قسمت چهارم فصل هفت سریال واکینگ دد را دیده باشید متوجه شدید که دریل کلامی سخن نگفت هر چند که دلیل این امر خواست نگان برای صحبت نکردن با دریل تصور می شود اما احتمال دیگری نیز در این میان برای خیلی از طرفداران مطرح شده و آن این است که آیا دریل زبانش را از دست داده است؟

 

این احتمال به دلایل گوناگونی در ذهن برخی از مخاطبان شکل گرفته است که در ادامه آنها را بازگو خواهیم کرد.

 

دریل حتی وقتی نگان و دوییت از او خواستند کلامی سخن به موافقت یا مخالفت نگفت و در طول تمام اپیزود ساکت بود حتی با توجه به شواهدی به نظر می رسد او از کد مورس برای ارتباط با ریک استفاده کرده که این موضوع برای برخی مخاطبان تاکیدی بر این است که دریل به هیچ وجه حتی اگر بخواهد نمی تواند صحبت کند. با اینکه دریل در کل شخصیتی کم حرف است اما این موضوع به شدت طرفداران را نگران نموده است.

 

نگان تاکید می کند که کسی حق حرف زدن با دریل را ندارد اما برعکس این موضوع یعنی اینکه دریل هم نباید با دیگران حرف بزند را نمی گوید. البته می توان گفت وقتی این جمله را می گوید برعکسش هم صدق می کند اما در عین حال می تواند نشان دهنده ی این باشد که نگان می داند دریل نمی تواند حرف بزند و به همین خاطر تاکیدی روی این موضوع نمی کند.

 

هیچ یک از گرو هایی که با نگان طرف هستند اطلاعی از  محل مقر اصلی اش ندارند اما اینکه او بدون نگرانی از لو رفتن آن گاه، دریل را با چشمان باز به الکساندریا آورده مساله ای عجیب است چرا که قبلا دیده بودیم وقتی افرادش مگی و کارول را گرفتند برای رفتن به یک پایگاه فرعی چشمان هر دو را بستند پس چرا نگان هیچ اقدامی نکرده است؟ چون خیالش از بابت دشمنانش راحت است و دیگر مخالفی نمی بیند که بخواهد برایش نگران باشد؟ چون به ریک می گوید کسی حق ندارد با دریل صحبت کند و به این ترتیب مطمئن است دریل نمی تواند چیزی بگوید؟ ممکن است دلیل کار او این باشد که می داند دریل نمی تواند چیزی در این ارتباط بگوید و حرفی بزند چون زبانش را بریده است!

 

نگان و دوییت با اینکه در قسمت سوم فصل هفت کاملا با دریل اتمام حجت کرده بودند هر دو در قسمت چهارم به نوعی از دریل خواستند حرف زده یا جوابشان را بدهد. این عمل آنها به شدت ذهن را به این سمت می برد که قصد اذیت کردن او را چون نمی تواند حرف بزند دارند و الا آنها به اندازه ی کافی با هر ترفندی سعی در رام کردن و کشیدن دریل سمت خودشان کردند اما جواب نداد. بنابراین گفتن دو جمله یا پرسیدن سوالی تکراری از دریل بیشتر شبیه نوعی اذیت و آزار است و این امر یکی از عواملی است که ذهن مخاطبان را به سمت بریده شدن زبان دریل توسط نگان می برد.

 

 

پس اگر واقعا زبان دریل قطع شده باشد سریال شواهد کافی ای برایش ارائه داده اما  به همین اندازه ممکن است این اتفاق نیافتاده باشد و این نشانه ها فقط برای گمراه و نگران کردن مخاطبان یا منظور دیگری در سریال قرار گرفته باشند.