the walking dead maggie carol 1239613

با بازگشت مگی و فهمیدن اینکه کارول نگان را آزاد کرده ممکن است رابطه ی دوستی مگی و کارول خراب شود.

ملیسا مک براید بازیگر نقش کارول در این مورد توضیح داد :

“میدونید، من نمیدونم. میدونید چیه، افراد زیادی هستن که در این مرحله میتونن نگان رو ضمانت کنن. نمیدونم که مگی میخواد این رو بشنوه، چون برای مگی اینطوریه که هر وقت به صورت نگان نگاه کنه فقط به یه چیز فکر میکنه (مرگ گلن). گذر از همچین چیزی ممکنه واقعا سخت باشه، اما اگه این به این معنیه که کارول و مگی صحنه ای رو با هم انجام میدن باعث خوشحالی من میشه. نمیدونم. چیزهای زیادی هست که مگی باید باهاشون کنار بیاد.”