بحث آمدن یا نیامدن نگان به سریال پرطرفدار walking dead این روزها خیلی داغ است بعد از کشته شدن فرماندار شخصیت منفور سریال احتمالا نگان در فصل 6 سریال حضور خواهد داشت.باتوجه به پیروی محور اصلی سریال از کمیک احتمال 85 ٪ نگان به سریال خواهد آمد.

اکنون سریال The Walking Dead با وجود مرگ گاورنر در نقطه ای قرار داد که فرد شرور خاصی ندارد.
در کتاب های کامیک این سریال پس از گاورنر یک شخص شرور دیگر وارد داستان می شود به نام Negan.
او پیشرو یک گروه به نام The Savior است.
رابرت کرکمن سازنده ی این سریال درمورد این کاراکتر می گوید:
بین مرگ گاورنر و ورود نگان باید فاصله باشد، برنامه این است که Negan سرانجام در سریال دیده شود ولی این اتفاق به این زودی و حداقل در فصل چهارم و پنجم رخ نخواهد داد.

“نظر شما در مورد حضور نگان چیست”