the walking dead world beyond michonne comicbookcom 1204383 1280x0 1

اسکات گیمپل یکی از شورانرهای اصلی مجموعه سریال های دنیال مردگان متحرک، به تازگی اعلام کرده که در فصل دوم و آخر سریال “مردگان متحرک: جهانی فراتر”، کراس اور بزرگی با یکی از سریال های مردگان متحرک یا ترس از مرگان متحرک، خواهد داشت.

یکی از احتمالات بزرگ، کراس اور کاراکتر میشون با این نوجوانان است. میشون که به همراه ویرجیل راهی پیدا کردن سلاحی برای نابودی گله بزرگ آلفا، رهبر نجواکنندگان است، در نیم فصل دوم آخرین حضور خود را در سریال مردگان متحرک خواهد داشت. به همین دلیل یکی از گزینه های قوی، برای وارد شدن به سریال جدید است.

گرچه، به لحاظ جغرافیایی، دنیای مردگان متحرک، از دنیای “جهانی فراتر” فاصله زیادی دارد؛ اما در عین حال، دنیای جهانی فراتر، به مکانی که قرار است فیلم های ریک گرایمز در آن رخ دهد، نزدیک تر است. یکی از تئوری های مطرح شده این است که میشون به همراه ویرجیل به سمت جزیره میرود و بعد از 1 سال، او را در نبراسکا، در لوکیشن سریال جهانی فراتر خواهیم دید و در نهایت او سر از فیلم های ریک گرایمز درخواهد آورد.

به خصوص اینکه در کمیک کان 2019، زمانی که اعلام شد که این فصل آخرین فصل حضور دانای گوریرا ( میشون) در سریال است، اسکت گیمپل تاکید کرد که این پایان کار میشون با واکینگ دد نیست و اتفاقات شگفت انگیزی در انتظار میشون است.

آیا این تاکید گیمپل، نشان از حضور او در سریال های موازی را دارد؟