شب گذشته که همگی قسمت اول رو میدیدیم فقط نگران واکر ها و گرگ ها و… بودیم و به یک اتفاق خاص توجه زیادی نکردیم و اون احتمال بارداری مگی در سریال است.

اون قسمت از فلش بک رو به یاد بیارید که ریک در جمع داشت در مورد واکر ها حرف میزد و بعدش گفت کی میاد؟

گلن معمولا توی تمام خطرات و اتفاقات نقش اصلی رو ایفا کرده ولی لحظه ای که می خواست داوطلب بشه از مگی اجازه گرفت!!!

حرف هاشون تقریبا گنگ و نا مفهوم بود و به نظر میرسه اونا رازی بین خودشون دارن که احتمالا همون بارداری مگیه.

در کمیک هم دقیقا همین موقع ها است که مگی باردار می شود و به نظر می رسد این اتفاق در سریال نیز رخ داده است.