fear the walking dead morgan lennie james 1218558

مورگان با بازی لنی جیمز یکی از اولین شخصیت های دنیای مردگان متحرک است که اولین بار در قسمت اول فصل اول مردگان متحرک ظاهر شد و در نهایت به اسپین آف ترس از مردگان متحرک پیوست.

در پایان فصل پنجم ترس از مردگان متحرک شاهد تیر خوردن مورگان بودیم و فهمیدن سرنوشت او به فصل ششم موکول شد، اما آیا او زنده خواهد ماند؟

لنی جیمز با بیان اینکه نمیتواند اطلاعات زیادی در این مورد بدهد گفت :

“اون یه بازمانده ست، اما تو این دنیا همونطور که بارها و بارها در مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک ثابت شده، زمان مرگ هر کسی میتونه فرا برسه. تعدادی شخصیت بودن که مردم میگفتن نمیتونن بمیرن و برای همیشه تو سریال و داستان میمونن، اما بعدش اونا مُردن یا رفتن. ریک و کارل نمونه ی خوبی در این زمینه هستن. هیچی تضمین نشده و ممکنه زمان مورگان به پایان رسیده باشه، شاید هم اینطور نباشه. امیدوارم که فصل جدید ترس از مردگان متحرک رو ببینیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته.”