آهنگ It’s all over  با صدای Johnny cash  در ابتدای قسمت ۱۵ فصل ۶ سریال واکینگ دد پخش شد. با توجه به روند حوادث در فصل ۶ و قسمت ۱۵ متن ترانه را می شود به موارد مختلفی از جمله، مرگ دنیس، رفتن کارول، ارتباط آبراهام،ساشا و رزیتا و… ربط داد. اما آیا این آهنگ و آنچه می خواهد بگوید تنها به همین قسمت محدود می شود؟

 

ابتدا به متن ترانه توجه کنید.

 

It’s all over, it’s all over, my heart echoed it’s all over

همه چی تموم شده، همه چی تموم شده، طنین قلبم می گه(قلبم تکرار میکنه) همه چی تموم شده
Every minute that you cry for her is wasted don’t you know

هر لحظه ای که براش گریه می کنی هدر می ره نمی دونی؟
It’s all over, it’s all over, my heart echoed it’s all over

همه چی تموم شده، همه چی تموم شده، طنین قلبم میگه همه چی تموم شده
Stop your cryin’ turn around and let her go

دیگه گریه نکن، بهش پشت کن و بذار بره

I’d been runnin’ ’round in circles like a baby

مثله یه بچه تو یه دایره چرخیده بودم
I was in a daze because I loved you so, I couldn’t see

گیج شده بودم ، چون دوستت داشتم بنابراین، نمی تونستم ببینم
I was broken in a million little pieces

من به میلیون ها تیکه تبدیل شدم
When I saw enough to realize, you didn’t care for me

تا حدی دیدم(ازت کشیدم)که فهمیدم، تو به من اهمیت نمی دادی

 

It’s all over, it’s all over, my heart echoed

همه چی تموم شده، همه چی تموم شده، طنین قلبم می گه همه چی تموم شده
Every minute that you cry for her is wasted don’t you know

هر لحظه ای که براش گریه می کنی هدر میره نمی دونی؟
It’s all over, it’s all over, so forget her

همه چی تموم شده، همه چی تموم شده، پس فراموشش کن
Stop your cryin’ turn around and let her go, let her go, boy, let her go

دیگه گریه نکن، بهش پشت کن و بذار بره، بذار بره،پسر، بذار بره

 

حالا بیایید مساله ی دیگری را در نظر بگیریم. آیا این ترانه به می تواند به قربانی نگان مربوط باشد؟ اگر این چنین باشد قربانی زن است؟ فرض می کنیم که ما هیچ اسپویلی از فصل هفتم نمی دانیم. زنانی که هم در صحنه ی پایانی فاینال فصل ۶ و هم هنگام پخش این ترانه در قسمت پانزده تصویر آنها را می بینیم، مگی،میشون،رزیتا و ساشا هستند. آیا می شود ترانه را از زبان مردان یکی از این زن ها دانست؟ آیا این ترانه می تواند از زبان آبراهام برای ساشا یا رزیتا باشد؟ یا از زبان گلن برای مگی؟ یا حتی ریک برای میشون؟ اگر این ترانه به قسمت ۱۶ مربوط باشد آیا فرد مورد نظر فقط می تواند یک زن باشد؟ شاید جنسیت در این ترانه مهم نباشد و ترانه از زبان یکی از زنان برای مردش باشد. مثلا از زبان رزیتا برای آبراهام یا از زبان مگی برای گلن. شاید ترانه دارد به یکی از مردان می گوید که باید بگذارد که زنش برود و شاید به یکی از زن ها می گوید باید این اجازه را به مردش دهد. let her go را اگر بدون جنسیت در نظر بگیریم هر دو مورد می تواند درست باشد اما اگر جنسیت در این ترانه مهم باشد، پس حتما یک زن باید از دست برود! حتی می توان این ترانه را به فرزند مگی و گلن ربط داد.

 

توجه داشته باشید، این فقط یک احتمال است و شاید این ترانه فقط محدود به اتفاقات قبل و خود قسمت ۱۵ فصل ۶ شود اما همیشه می توانیم فرض های متعدد را در نظر بگیریم.

 

با تشکر ازThe z word