the walking dead negan 1005 what it always is 1193976

نتایج نظرسنجی اخیر نشان میدهد که اکثر طرفداران سریال، رهبر سابق ناجی ها را به خاطر کارهایی که قبلا انجام داده بخشیده اند.

حساب رسمی سریال در توئیتر این سوال را به نظر سنجی گذاشت و از بینندگان پرسید :

“با توجه به کارهایی که نگان انجام داده است، آیا به نقطه ای رسیده ایم که نظر خود را عوض کنیم و او را ببخشیم؟”

این نظرسنجی در نهایت 11 هزار و 962 شرکت کننده داشت که 65 درصد به “بله”، 20 درصد به “شاید” و 15 درصد به “خیر” رای دادند.