در قسمت دوازدهم ریک تمام الکساندریا را بسیج کرد که به شکار نگان و گروه ناجی ها بروند.در ازای پیدا کردن و کشتن این افراد ، نیمی از دارایی ها و آذوقه های تپه بالا را دریافت کردند.

 

یکی از بزرگ ترین اتفاقات این قسمت گلن و هیث بودند که برای اولین بار مجبور شدند آدم بکشند.این دو نفر توی فضای آخرالزمانی موفق شدند بیشتر از از بقیه دست هاشونو تمیز نگه دارن.گلن مجبور به کشتن دو مرد شد ، البته نه برای دفاع از خودش.مدتی بعد از اون این دو نفر مجبور شدند چند نفر رو با گلوله به رگبار ببندند.

 

حتی پدر گابریل هم به یک مرد مجروح که روی زمین بود شلیک کرد.بقیه شونم که در خواب با چاقو افراد نگان رو کشتند.

 

اگه ما چیزی که در صفحات کمیک راجع به ناجی ها خوندیم رو در نظر نگیریم ، از کجا میدونیم که اونا آدم های بدی هستند؟ با کشتن یک گروه بر اساس داستانی که یک دوست جدید (عیسی) براشون تعریف کرد و در ازای دریافت مقداری غذا ، ریک با نگان آنچنان فرقی نداره.تنها شواهد واقعی از گروه نگان عکس هایی بود که بالای تخت و روی دیوار خودشون زده بودند و گلن اونا رو دید که البته هیچکس از گذشته ی این آدم ها باخبر نیست.

 

صحبت های گرگ نیکترو بر همین موضوع دلالت میکنه

“اگه من در یه گروه دیگه بودم و بعدش به گروه ریک می پیوستم نمیدونم چطوری باید راجع بهشون فکر میکردم.نمیدونم باید برای خودم تعیین می کردم که اونا یه گروه خوب هستن یا نه.به خصوص اگه شاهد این حمله و کشتن اون افراد می بودم.بسیار کنجکاوم که بدونم مردم چطوری ریک رو درک میکنن؟ اگه شما از دور به تماشای ریک و افرادش بپردازید ، نمیدونم که نظرتون اینه که ریک یه مرد خوبه یا نه.این افراد کارهایی رو انجام میدن که بتونن زنده بمونن.مثل هر گروه دیگه ای نیاز دارن که اینکارها رو انجام بدن.”

 

همه ی این ها رو باید در نظر گرفت و باید به این هم فکر کنیم که ریک نمی خواست یه شانس به افراد نگان بده که اول اونها حمله کنند و این قابل احترام است.

 

با این حال ریک اوایل سریال اولین واکر عمرش رو با ناراحتی و اندوه کشت ولی در ادامه بهترین دوست خودش (شین) رو بی رحمانه کشت.آیا او بشریت خودش رو از دست داده و در حال حاضر به معنای واقعی مایل به کشتن بقیه است؟