یکی از اتفاقاتی که ممکن است در قسمت سوم سریال رقم بخورد این است که ریک در مبارزه ای که با سه واکر انجام میدهد دست خود را از دست بدهد.
چرا این اتفاق بسیار مهم است؟
چون اگر سریال مردگان متحرک از قوانین کمیک بوک پیروی میکند، دست ریک احتمالا باید آلوده شود.
همچنین در کمیک، ریک دست خود را به وسیله فرماندار از دست میدهد.

آیا ریک دست خود را از دست می دهد؟
در برنامه Talking Dead وقتی پرومو قسمت بعد پخش شد، کریس هاردویک مجری برنامه اهمیت چندانی به این صحنه نداد.
اما اگر جدی باشد ریک چگونه زخمش را درمان میکند؟

شاید مجبور شود دستش را مثل پای هرشل قطع کند.
نظریه قطع شدن دست ریک بسیار جالب است.
چند وقت پیش در مصاحبه ای که با اندرو لینکولن انجام می شد او گفت با وجود علاقه ی افراد زیادی به افتادن این اتفاق، به نظر نمی رسد ریک دست خود را از دست بدهد.
به علاوه بسیار ناشیانه است که ریک فقط در مبارزه با سه واکر غیر ضروری دست خود را از دست بدهد.
با توجه به پیروی کردن سریال واکینگ دد از کمیک بوک و قطع شدن دست ریک در کمیک بوک و صحبت های اندرو لینکلن راجب قطع نشدن دست ریک در سریال، هیچ چیز را نمیتوان قطعی دانست و باید تا پخش شدن قسمت سوم واکینگ دد صبر کرد.