اگر کسانی هستند که احساس می کنند دریل مقصر مرگ گلن است باید این احساس را کنار بگذارند. استیون یان می گوید طرفداران نباید دریل را بخاطر مرگ گلن سرزنش کنند و مقصر بدانند:

 

“من فکر می کنم دریل شخصیتیه که خودش و سرزنش می کنه. فکر می کنم این براش کافیه.حتی با اینکه (مقصر دونستن خودش)دقیق و منصفانه نیست،فکر میکنم باری روی شانه ی خودش حس میکنه. جالبه که ببینیم چه اتفاقی میافته و فکر می کنم نورمن بر اون پیروز خواهد شد.”

 

خیلی از طرفداران پس از قسمت اول آن را وحشیانه توصیف کرده و گفتند دیگر دلشان نمی خواهد سریال را ادامه دهند چرا که احساس سرخوردگی می کنند اما پست های زیادی که طرفداران در آن احساسات خود را بروز دادند بیش از هر چیز نشان از پر طرفدار بودن این مجموعه دارد.