دریل در سخت ترین شرایطی قرار داره که از اول سریال گذرونده.نه تنها دریل از لحاظ فیزیکی در وضعیت خوبی قرار نداره ، بلکه از لحاظ عاطفی و روحی نیز این مسئله برای دریل صدق میکنه.

 

وقتی که نگان در قسمت چهارم به الکساندریا رفت حتی اجازه نداد که دریل یه کلمه حرف بزنه و این برای دریل بسیار تحقیر آمیز بود.

 

در یکی از لحظات کلیدی این قسمت ، پدر گابریل به نگان میگه که مگی مرده و قبر جعلی اون رو بهش نشان میده.دریل و ریک در این زمان نتونستن با هم حرفی بزنند که دریل بدونه ماجرا فقط برای فریب نگانه و دریل دقیقا چیزی رو دید که نگان دید.

 

آیا دریل فکر میکنه که مگی مرده؟

 

به احتمال فراوان این دقیقا همون چیزیه که دریل فکر میکنه.وقتی آخرین بار دریل ، مگی رو دید اون در وضعیت مناسبی  نبود.اگه به یاد داشته باشید در هنگام دستگیر شدن توسط افراد نگان ، مگی حتی به سختی میتونست سر پا وایسته.

 

همچنین مگی همه ی انرژی خودش رو صرف فریاد و گریه و زاری برای گلن کرد.دریل با این وضعیت سنگینی گناه بیشتری رو روی دوش خودش احساس میکنه.اون خودش رو مسئول مرگ گلن میدونه و حالا هم احتمال میده که مگی مرده.بدون غم و اندوه مرگ گلن ، شاید مگی میتونست زنده بمونه و به بیماری خودش غلبه کنه.اگه گلن در کنار مگی بود شاید میتونست کمکش کنه.

 

اما واقعیت اینه که مگی زنده ست.