چیزی که بیشتر از همه من و تمام شما را نگران می کند این است که آیا زامبی ها دست ریک را در قسمت بعد گاز می گیرند یا خیر؟برای درستی این مطلب شواهدی وجود دارد که دوستانی از جمله جناب ریاضی طلب برخی از آن ها را نمایان کرده اند.

همانطور که در پست های پیشین دیدید،یکی از شواهد مهمی که نشان می دهد زامبی ها دست ریک را گاز خواهند گرفت،همین کامیک سریال walking dead است.در یکی از قسمت های کامیک سریال ما شاهد گاز گرفته شدن دست ریک و به دنبال آن قطع دست او خواهیم بود!

 

 

 

111191652

 

 

 

 

حالا با اجازتان می خواهم کمی نگرانی شما را در این باره بیشتر کنم.دوستانی که بازی walking dead را تجربه کرده اند،قطعا می دانند که داستان این بازی از سریال walking dead الهام گرفته شده است.همان دوستان این را هم می دانند که شخصیت اصلی بازی(Lee) در یکی از قسمت ها و در یک حادثه،دستش توسط زامبی ها گاز گرفته می شود!

 

 

twdep5-saw

 

twdep5-bye-bye-arm

 

 

twdep5-armless-lee

 

 

اگر این اتفاق برای سریال هم بیفتد،دیگر نمی دانم چطور باید بقیه ی قسمت ها را تحمل کنم،اینجاست که می خواهم از شدت نگرانی گریه کنم!