برای مبارزه ی ریک با نگان ، ساشا مجبور شد که خودش رو قربانی کنه.نگان برنامه ریزی کرده بود که از ساشا به عنوان طعمه برای به زانو در آوردن ریک استفاده کنه ولی او با قرص هایی که یوجین بهش داده بود خودکشی کرد و نگان رو در این راه ناکام گذاشت.

 

قبل از حرکت به سمت الکساندریا ، یوجین یه پلیر در اختیار ساشا گذاشت که توی راه به موسیقی گوش بده.اما حالا مشخص شده آهنگی که ساشا گوش میداد در تصمیم او برای زندگیش موثر بوده.

 

اسم این آهنگ “We’ll All Be Free” (ما همه آزاد خواهیم شد) بود که توسط دانیا هاتاوی خوانده شده است.اسم آهنگ به خودی خود جالبه اما وقتی جالب تر میشه که انتخاب ساشا برای مرگش برگرفته و بازتابی از سرنوشت خواننده ی آهنگ بود.در سن ۳۳ سالگی دانی هاتاوی خودکشی کرد.

 

این آهنگ کاملا مناسب فردی در این وضعیت بود.