در حالی که ما فکر میکردیم همه چیز با مرگ اسپنسر به پایان میرسد ، اینطور نشد و اولیویا هم به خاطر رزیتا در قسمت هشتم کشته شد.

 

آن ماهونی بازیگر نقش اولیویا در مورد این اتفاق گفت :

 

“رزیتا! من فکر میکنم که اون خیلی شجاعه.اون هر قسمت سخت تر میشه.عزم او ، از خود گذشتگی او ، تمایلش به قربانی کردن خودش برای جامعه…اینا نشان میده که اون فردیه که در حال رشده.بخشی از من ناراحت این موضوع بود که مردم از مردن اولیویا ناراحت نشدند و از دیدن این موضوع واقعا غافلگیر شدم.اون خیلی بیش از حد غم انگیز بود چون من عاشق اولیویا بودم و برای مدت طولانی نقشش رو بازی کردم و اون برای من عزیز بود.خداحافظی سخته.”