twd aaron season 9 1139994

آنجلا کانگ تهیه کننده ی فصل نهم اعتقاد دارد که این یک تصادف خنده دار است که آرون شبیه ریک گرایمز در کمیک شده است.

او در این مورد گفت :

“ما قبل از اینکه ریش های آرون بخواد انقدر زیاد بشه درباره ی قطع کردن دستش تصمیم مونو گرفته بودیم. راستش به این فکر نکرده بودم که آرون شبیه ریک توی کمیک شده، چون همزمان ریش های اندرو لینکولن هم در حال رشد بود و یهو توجه کردم و دیدم که ‘وای، چقدر جالبه’. توی اینکار هیچ نوع عمدی در کار نبوده. قطع شدن دست چیزی بود که با ریک انجامش ندادیم و حالا این فرصت در اختیار آرون قرار گرفته.”

گفتنی است که در کمیک دست راست ریک توسط فرماندار قطع می شود.