1 7jesus fs 1145949

عیسی، یکی از شخصیت های اصلی سریال در قسمت هشتم توسط نجوا کننده ها کشته شد و آنجلا کانگ سازنده فصل نهم در مورد این مرگ تلخ توضیحاتی ارائه داد.

او در این مورد گفت :

“فکر میکنم که اوایل فصل بود که برنامه ریزیش کردیم. ما میدونستیم که لازمه یه اتفاق مهم بیفته که نجوا کننده ها معرفی بشن و اغلب توی سریال یه تفاوت هایی با کمیک ایجاد می کنیم. باید اتفاقی می افتاد که واقعا روی داستان هیلتاپ تاثیر میذاشت و شخصیتی باید انتخاب می شد که زندگیش مهم می بود. به همین ترتیب عوامل زیادی در این مورد دخیله که چه شخصیتی و به چه دلیلی باید انتخاب بشه. به نظر میرسه که انتخاب عیسی خیلی با داستان جور باشه و شما قطعا اثر این مرگ رو توی ادامه ی فصل احساس می کنید. بنابراین به نظرم این یه تاثیر قدرتمند روی داستان بود و بخشی از داستانیه که پیش رومون قرار گرفته.”