آینده ی دانای گوریرا بازیگر نقش میشون بعد از فصل نهم نامعلوم است، ولی در قسمت های پیش رو از فصل نهم نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

 

آنجلا کانگ در این مورد گفت :

 

“دانای گوریرا قطعا به طور کامل در فصل نهم حضور داره، ولی بعد از فصل نهم این موضوع از حوزه ی اختیارات من خارج میشه. فقط اینو میدونیم که داستان های زیادی برای گفتن از میشون داریم. میشون قطعا نقش مهمی تو این فصل داره و این همون چیزیه که امیدوارم برای بیننده ها جالب باشه. دانای و من زمان زیادی رو صرف شخصیت میشون تو این فصل کردیم. ما دوست داریم که برای میشون داستان بنویسیم و برای هوادارها چیزهای جالبی وجود داره که امیدواریم سورپرایز کننده باشن.”