ساعاتی پیش AMC خبر خوشحال کننده ای برای طرفداران سریال walking daed منتشر کرد. طبق این خبر قسمت اول از فصل پنجم این سریال حدود 17.5 میلیون نفر بیننده داشته است یعنی 5 میلیون نفر بیشتر از فصل قبل. نظر شما چیست؟