قسمت نهم فصل هفت ۱۲ میلیون نفر بیننده ی زنده داشت که آمار بسیار قدرتمند و قابل توجهی برای اولین قسمت نیم فصل دوم  در بین شبکه های کابلی محسوب می شود. این درحالی است که همزمان با پخش این قسمت از واکینگ دد مراسم گرمی که طرفداران زیادی دارد در حال پخش بود اما این مساله نه تنها باعث کاهش بینندگان واکینگ دد نشد بلکه آمار تماشاگران زنده نسبت به نیمه ی اول فصل ۷ رشد نیز داشت.

 

این موضوع نشان می دهد علیرغم تصور برخی نیمه اول فصل ۷ باعث کاهش تماشاگران نبوده و آنها هر زمانی دوباره همراه واکینگ دد خواهند بود.

 

تاکینگ دد در این دسته بندی مقام دوم و ماراتن واکینگ دد که به مناسبت پخش نیم فصل دوم از amc پخش شد در رتبه ی سوم از نظر آمار تماشاگران قرار گرفته است.