فصل اول سریال Fear The Walking Dead با شش قسمت کار خود را به اتمام رساند.

قسمت آخر از فصل اول این سریال تعداد بیننده ی مناسب و خوبی داشت و ۶٫۸۶ میلیون نفر بیننده را به چشم خود دید که باز هم نسبت به قسمت پنجم روند صعودی داشت.

قسمت اول این سریال رکورد بهترین شروع تاریخ یک سریال در شبکه های کابلی را از نظر تعداد بیننده با ۱۰٫۱ میلیون نفر شکست ولی این تعداد بیننده در طی پخش قسمت های بعدی کاهش یافت.اما باز هم از قسمت چهارم به بعد تعداد بیننده ها افزایش نسبی داشت.

آمار بیننده های این شش قسمت از سریال:

قسمت اول : ۱۰٫۱۳ میلیون نفر

قسمت دوم : ۸٫۱۸ میلیون نفر

قسمت سوم : ۷٫۱۹ میلیون نفر

قسمت چهارم : ۶٫۶۲ میلیون نفر

قسمت پنجم : ۶٫۶۶ میلیون نفر

قسمت ششم : ۶٫۸۶ میلیون نفر

میانگین کلی : ۷٫۶۰ میلیون نفر

پس فصل اول این سریال با میانگین ۷٫۶۰ میلیون نفر تعداد بیننده و نمره ی ۷٫۷ از سایت IMDB کار خود را به پایان رساند.

فصل دوم این سریال تابستان سال ۹۵ از شبکه ی AMC پخش خواهد شد.