در دنیای مردگان متحرک هر شخصیتی در هر لحظه ای از سریال ممکنه کشته بشه و بازیگرانی که به دو سریال مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک می پیوندند هیچوقت زنده موندن شخصیت شون تا پایان داستان تضمین نمیشه.

 

هر بازیگری از این دو سریال ایده ای برای مرگ شخصیت خودش داره. ولی برای بازیگران ترس از مردگان متحرک قضیه یه مقدار فرق میکنه. چون مردگان متحرک از روی کمیک ساخته میشه باید گفت که اکثر بازیگران این سریال احتمال میدن که مرگشون مطابق کمیک باشه ولی ترس از مردگان متحرک از روی کمیک ساخته نمیشه و مرگ شخصیت ها و نحوه مرگشون به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست.

 

با این حال آلیشیا دبنم کری بازیگر نقش آلیشا در ترس از مردگان متحرک ، ایده ای شاعرانه برای مرگ شخصیت آلیشا در سریال داره. او در کمیک کان سن دیگو در این مورد گفت :

 

“راستش زامبی شدن به نظرم سخت ترین اتفاقیه که میتونه برای یه شخصیت بیفته. نمیخوام که زامبی بشم و نمیخوام که اینکار رو بکنم. من دوست دارم که مرگ من با شلیک مدیسون به سرم یا یه همچین چیزی باشه. این دیوونه کننده ست.”

 

اما به نظر آلیشا جزو شخصیت هایی نیست که به این زودی ها از سریال حذف بشه.