اگرچه با مرگ جرمیا اوتو خصومت ها بین مزرعه و واکر تا حدودی پایان یافت ولی اگر حقیقت مرگ اوتو برای جیک و تروی مشخص شود چه اتفاقی می افتد؟

 

احتمالا در این نیم فصل هم تنش هایی بین این دو گروه صورت خواهد گرفت و یکیاز شخصیت هایی که برای این اتفاق آماده ست ، آلیشا کلارک با بازی آلیشیا دبنم کری است.

 

دبنم کری در این مورد گفت :

 

“تلاش آلیشا برای پیدا کردن نوعی ثباته که که به عادت کردن به مزرعه و اتحاد و رابطه با جیک کمک میکنه. در نیم فصل دوم مشخص میشه که آلیشا تو این راه چه کارهایی میخواد انجام بده. ما صحنه های خیلی خیلی باحالی برای نیم فصل دوم داریم و منم نمیتونم درباره ش توضیح بدم ولی میگم که مکان های جدیدی وجود داره که آلوده شده ها توش پنهان شدن و ما قبلا هیچوقت با همچین چیزی رو به رو نشدیم.”