[aparat id=”rV8l2″]

دانلود

دانلود زیرنویس

 

مد تی وی فیلمی از آغاز فصل هفتم را منتشر کرده است که نگان در آن قربانیانش را انتخاب کرده و بیش از یک نفر را می کشد! البته به شوخی!! چرا که این ویدئو فقط شوخی با آغاز فصل هفتم است.