وقتی برای اولین بار دوایت رو ملاقات کردیم او به نظر شخصیت خوب و مثبتی به نظر میرسید.با این حال پس از دزدیدن موتور و کراسبوی دریل بعد از چند قسمت به سریال برگشت و دنیس رو کشت.

 

آستین آملیو بازیگر نقش دوایت از این تغییر ناگهانی میگوید :

 

“وقتی اولین بار دوایت رو دیدیم به نظر می رسید یکی از شخصیت های خوب این دنیا باشه ، در واقع دوایت میخواست دنیا به حالت قبلش برگرده ، اون هنوز با قوانین و چیزی که در جریان بود کنار نیومده بود.بعدش شما اون رو در اواخر فصل دیدید که کاملا به این دنیای جدید تسلیم شده بود ، اون به طور کامل در دنیایی که حالا وجود داره فرو رفته ، شما واقعا نمیتونید قرارگاه نگان رو ترک کنید تا وقتی که زیر انگشت شست نگان قرار دارید ، اون شما رو پیدا میکنه و میکشه.من فکر نمیکنم که نگان وخامت اوضاع رو درک کرده باشه ، نگان یه دوگانگی عجیب و غریب داره که ممکنه از شما متنفر باشه با این حال شاید در همون زمان ازتون محافظت بکنه.”