مک فارلین به تازگی عکس هایی از محصول جدید خودش که به سریال مردگان متحرک و شخصیت آرون مربوطه رو منتشر کرد.

 

 

این اکشن فیگور بر اساس ظاهر آرون در فصل پنجم ساخته شده است.

 

مک فارلین آرون رو به این شکل توصیف کرد :

 

“خوش خو و پر ماجرا ، آرون ایده آل تر از باقی همکارانش در الکساندریاست.با وجود واکنش تند و عدم دریافت اعتماد از سوی ریک و گروهش ، اون میدونست که الکساندریا برای باقی موندن به ریک نیاز داره.آرون فقط توی قضاوت عالی نیست بلکه یک فرد با ارزش و قابل اعتماد برای بازمانده های ماست و به اونا و اعضای الکساندریا برای رسیدن به دنیای جدید کمک کرد.”